Γνωρίστε την περιοχή μας

Η περιοχή της Αν. Μακεδονίας & Θράκης είναι σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, όμως προσφέρει σπάνιες ευκαιρίες για εξερεύνηση σε ορεινά αλλά και πεδινά / θαλασσινά τοπία! Επιλέξτε παρακάτω τι σας ενδιαφέρει, και δείτε μερικές πληροφορίες και φωτογραφίες

Βιότοποι - Υδροβιότοποι

 • Ποταμός "Φιλιούρης (Λίσσος)"

  Προσβασιμότητα: Υπάρχει πρόσβαση από τον επαρχιακό δρόμο Κομοτηνή-Ξυλαγανή-Ίμερος-Προφήτης Ηλίας. Οι εκβολές του περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και υπάρχει πρόσβαση από το Πάρκοχάρτης Η κοιλάδα Φιλιουρή αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πουλιά Δικτύου NATURA 2000 - GR1130011. Επίσης μέρος της περιοχής αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Αρριανών – Νέας Σάντας» (ΦΕΚ 601/30-4-76). Έχει συνολική έκταση (ha) 37565.90, χερσαία έκταση (ha) 37565.9, συνολική περίμετρο (km) 106.7, μέγιστο υψόμετρο (m) 1225.0, ελάχιστο υψόμετρο (m) 56.0. Η κοιλάδα Φιλιούρη περιλαμβάνει τη λεκάνη απορροής του ποταμού Φιλιούρη και τους γύρω λόφους στο νότιο-ανατολικό τμήμα του όρους Ροδόπη. Αποτελείται από δάση δρυός και βοσκοτόπους. Η περιοχή είναι μία κοιλάδα με απότομες πλαγιές και βραχώδεις όψεις η οποία κατεβαίνει από τους λόφους του Ντεμίρ Τσαλ. Η περιοχή είναι πλούσια σε αρπακτικά πτηνά, στα οποία περιλαμβάνονται τα: Neophronpercnopterus (ασπροπάρης, 4 ζεύγη), Gyps fulvus (όρνιο, 1 ζεύγος), Circaetus gallicus (φιδαετός, 2 ζεύγη),Aquila pomarina (κραυγαετός, 2 ζεύγη), Aquila chrysaetos (χρυσαετός, 1 ζεύγος) και Hieraeetus pennatus(σταυραετός, πιθανώς 1 ζεύγος). Στα είδη που επιπλέον αναπαράγονται στην περιοχή ανήκουν τα Ciconia nigra(μαυροπελαργός), Dendrocopos medius (μεσοτσικλιτάρα) και Hippolais olivetorum (λιοστριτσίδα). Πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερα σημαντική για σπάνια και απειλούμενα είδη πουλιών που αναπαράγονται εκεί. Η περιοχή απειλείται από την αλόγιστη αναδάσωση με πεύκα σε ανοίγματα του δρυοδάσους, από την κατασκευή δρόμων και την ανάπτυξη γενικότερα (παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων για αρπακτικά, η οδοποιία, αποψίλωση των δασών, εντατικοποίηση της διαχείρισης των δασών και το παράνομο κυνήγι.
 • Κοιλάδα Ποταμού "Φιλιούρη"

  Προσβασιμότητα: Υπάρχει πρόσβαση από τον δρόμο Κομοτηνής-Σαπών-Αρριανώνχάρτης Αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Προστασίας (ΤΚΠ) για τύπους οικοτόπων και είδη φυτών και ζώων του Δικτύου NATURA2000 – Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) - GR1130006. Έχει συνολική έκταση (ha) 2058.44, χερσαία έκταση (ha) 2058.44, συνολική περίμετρο (km) 98.5, μέγιστο υψόμετρο (m) 624.0, ελάχιστο υψόμετρο (m) 5.0. Ο ποταμός Φιλιούρης (Λίσσος) έχει μεγάλο μήκος και αποτελείται από πολλά ρέματα. Υπάρχουν επίσης άφθονα λείψανα παραποτάμιων δασών τόσο κατά μήκος του ποταμού όσο και διάσπαρτα στις καλλιέργειες. Ο ποταμός τροφοδοτεί με γλυκό νερό τους υγροτόπους που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Χαρακτηρίζεται από αξιόλογα θηλαστικά, αξιόλογα αμφίβια / ερπετά, αξιόλογα ψάρια. Υπάρχουν επίσης άφθονα λείψανα παραποτάμιων δασών τόσο κατά μήκος του ποταμού όσο και διάσπαρτα στις καλλιέργειες. Το σημείο όπου εκβάλλει στη θάλασσα ο ποταμός Φιλιουρής (ο υδροβιότοπος του Ιμέρου), είναι καταφύγιο πολλών ειδών της ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα των εντυπωσιακών φλαμίνγκο.
 • Λίμνη Βιστωνίδα

  Προσβασιμότητα: Ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Σχετική ιστοσελίδα: http://www.fd-nestosvistonis.grχάρτης
  ΠΛηροφορίες: Κέντρο Πληροφόρησης των λιμνών Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, στο Πόρτο Λάγος. Τηλ. 25410-96646, fax. 25410-96924, Email: info@fd-nestosvistonis.gr
  Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 9.30-15.30.
  Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες γίνονται δεκτές επισκέψεις μετά από ραντεβού.
  Αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας Ramsar (Λίμνη Βιστονίδα, Πόρτο Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα και παρακείμενες λιμνοθάλασσες, 24.400 ha. Αποτελεί επίσης Τόπο Κοινοτικής Προστασίας (ΤΚΠ) για τύπους οικοτόπων και είδη φυτών και ζώων του Δικτύου NATURA2000 – Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) - GR1130009. Αποτελεί επίσης Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πουλιά Δικτύου NATURA 2000 GR1130010. Μέρος της περιοχής αποτελεί: Καταφύγιο Άγριας Ζωής Περιοχής Λίμνη Βιστωνίδας – Λάγους (ΦΕΚ 666/10-8-78), Καταφύγιο Άγριας Ζωής Περιοχής Κομψάτου, Καταφύγιο Άγριας Ζωής Περιοχής Φανάρι – Πόρτο Λάγος (ΦΕΚ 666/10-8-78). Η λίμνη Βιστωνίδα μοιράζεται στους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης.Καταλαμβάνει συνολικά 4.500 ha. και βάθος που κυμαίνεται από 2 έως 3,5 μέτρα, αποτελεί προέκταση του όρμου του Πόρτο Λάγος και χωρίζεται από τη θάλασσα με μια στενή λωρίδα γής. Νότια της λίμνης, εκτείνεται η λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος που συνδέεται μέσω φυσικού διαύλου με τη θάλασσα και μέσω τριών στομίων με τη λίμνη. Το υγροτοπικό σύμπλεγμα συμπληρώνουν λιμνοθάλασσες δυτικά της Βιστωνίδας, (με μεγαλύτερες τη Λάφρη και τη Λαφρούδα), που περιβάλλονται από έλη και συνδέουν λειτουργικά την περιοχή με το δέλτα του Νέστου. Η Βιστωνίδα χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό για την Ελλάδα φαινόμενο. Το βόρειο τμήμα της έχει γλυκό νερό, καθώς δέχεται εισροές γλυκού νερού, κυρίως από τους ποταμούς Κόσυνθο, Κομψάτο και Τραύο. Αντίθετα, το νότιο τμήμα της, που δέχεται θαλασσινό νερό από τα τρία στόμια επικοινωνίας της με τη λιμνοθάλασσα, είναι υφάλμυρο, με μεταβαλλόμενη αλατότητα, ανάλογα με τις μετακινήσεις υδάτινων μαζών μεταξύ λίμνης και λιμνοθάλασσας. Οι ποταμοί που πέφτουν στη Βιστωνίδα έχουν παραποτάμιο δάσος και αμμώδη επίπεδα στις εκβολές τους. Η περιοχή της Βιστωνίδας χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία οικοτόπων και πλούσια χλωρίδα. Η βλάστηση της λίμνης αποτελείται από αμμόφιλες και αλόφιλες φυτοκοινωνίες, λιβάδια, καλαμώνες και θαμνώνες. Υπάρχει πλούσια ζωή από πουλιά όλες τις εποχές. Υπάρχουν περίπου 260 είδη πουλιών. Από αυτά, τα 9 είδη είναι σπάνια ή απειλούμενα σε διεθνές επίπεδο. Ένα από τα σπανιότερα είδη πουλιών στον κόσμο, με πληθυσμό που δεν ξεπερνάει τις 13.000 άτομα παγκοσμίως, είναι το Κεφαλούδι (Oxyura leucocephala). Στην περιοχή της Βιστωνίδας εντοπίζονται επίσης, περίπου 20 είδη θηλαστικών, 19 είδη ερπετών και 11 είδη αμφιβίων. Μεγάλη είναι και η ποικιλία των ψαριών που υπάρχουν στη λίμνη αν και τα τελευταία χρόνια αυτά έχουν περιοριστεί εξαιτίας των μεταβολών των περιβαλλοντικών συνθηκών. Η περιοχή απειλείται από επέκταση και εντατικοποίηση της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, τουριστική ανάπτυξη, έντονο κυνήγι, ρύπανση από διάφορες πηγές.

Μουσεία & Αρχαιολογικοί χώροι

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής

  Προσβασιμότητα: Α. Συμεωνίδη 4, στο μικρό πάρκο / άλσος της Κομοτηνής. χάρτης
  Υπάρχει κυλιόμενο κάθισμα για πρόσβαση ΑμΕΑ στο εσωτερικό του Μουσείου, από την αυλή. Μέρες & ώρες λειτουργίας 8:30 - 15:00 καθημερινά
  Η κατασκευή του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 1976 με σχέδια του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και έκτοτε στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, αλλά και την ΙΘ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το μουσείο περιλαμβάνει ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, από την προϊστορική έως τη βυζαντινή εποχή, τα οποία εκτίθενται τοπογραφικά και χρονολογικά. Πλούσιο εποπτικό υλικό αποτελούμενο από χάρτες, κείμενα, εικόνες παρέχει πληροφορίες και ενημερώνει τους επισκέπτες για τα εκθέματα. Από τους θρακικούς θησαυρούς που φυλάσσονται στο μουσείο ξεχωρίζουν:
  • ένα ανάγλυφο Θράκα ιππέα από τη Γαλήνη του 1ου αιώνα π.Χ.
  • μια σαρκοφάγος Κλαζομενιακού τύπου με μελανόμορφες παραστάσεις και φυτικά μοτίβα από τα Άβδηρα (500 π.Χ.)
  • χρυσά κοσμήματα που βρέθηκαν σε κιβωτιόσχημο τάφο της ίδιας περιοχής
  • ένα πήλινο προσωπείο του Διονύσου από το ομώνυμο ιερό της Μαρώνειας
  • η πεπλοφόρος κόρη από τη Στρύμη
  • η εντυπωσιακή, χρυσή προτομή του Μάρκου Αυρηλίου ή Σεπτίμου Σεβήρου από την Πλωτινόπολη
  • τα δύο μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία από την νεολιθική τούμπα της Παραδημής
  • ο θησαυρός των αφιερωμάτων από το ιερό της Δήμητρας της Μεσημβρίας Ζώνης
  Σημαντική επίσης είναι η αμφίγλυφη επιτύμβια στήλη (500 π.Χ.).
 • Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Μαρώνειας και Κομοτηνής

  Προσβασιμότητα: Οδός Ξενοφώντος 8, στο κέντρο της Κομοτηνής. χάρτης
  Η πρόσβαση είναι δυνατή και για ΑμΕΑ. Δεν υπάρχει ράμπα διότι δεν απαιτείται. Μέρες & ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή 10:30 – 13:00. Τετάρτη και Παρασκευή 17:00 – 20:00. Σάββατο 10.00 – 13.30.
  Επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης τις ημέρες των αργιών.
  Η δημιουργία της συλλογής εικόνων και εκκλησιαστικών κειμηλίων της περιοχής της Κομοτηνής ξεκίνησε το 1962 από τον τότε Μητροπολίτη Μαρώνειας Τιμόθεο. Η συλλογή στεγάστηκε αρχικά στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Κομοτηνής, ενώ από το 1987 εγκαταστάθηκε, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην εκκλησιαστική στέγη «Οι Τρεις Ιεράρχες». Το 1996 εγκρίθηκε η σύσταση ενός εκκλησιαστικού μουσείου, για τη μόνιμη στέγαση του οποίου παραχωρήθηκε το Ιμαρέτ, ένα οθωμανικό μνημείο που ανήκε στη Μητρόπολη Μαρώνειας και Κομοτηνής. Το μουσείο λειτουργεί από το 1999 και βρίσκεται κάτω από την άμεση εποπτεία της Ιεράς Μητρόπολης Μαρώνειας και Κομοτηνής. Η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει εκκλησιαστικά αντικείμενα, όπως φορητές εικόνες, ιερά σκεύη, ιερατικά άμφια, χειρόγραφα, λειτουργικά βιβλία και άλλα εκκλησιαστικά κειμήλια. Το μουσειακό υλικό καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον 16ο αιώνα έως τις αρχές του 20ου αιώνα και αποτελεί αξιόλογο δείγμα της μεταβυζαντινής εκκλησιαστικής τέχνης και ιστορίας της περιοχής.
 • Θρακικό Μουσείο Παιδείας Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής

  Προσβασιμότητα: Οδός Αγίου Γεωργίου 25, Κομοτηνή.
  Ο πρώτος όροφος είναι προσβάσιμος για ΑμΕΑ, ο δεύτερος όχι. Μέρες & ώρες λειτουργίας: 10:00 – 14:00 καθημερινά.
  χάρτης
  Το Θρακικό Μουσείο Παιδείας της Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής ιδρύθηκε το 1992 με πρωτοβουλία του Αλεξάνδρου Χ. Καζαντζή Εκπαιδευτικού - Νομικού και Προέδρου της Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής. Το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται το μουσείο παραχωρήθηκε από τον Δήμο Κομοτηνής. Ανεγέρθηκε το 1882 από δύο Ηπειρώτες, τον ευεργέτη Χατζηκωνσταντή Ζωίδη και τη σύζυγο του, όπως μαρτυρά η εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα που φέρει τη χαρακτηριστική επιγραφή «Νηπιαγωγείoν». Το κτίριο, το οποίο βρίσκεται στον περίβολο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κομοτηνής, χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής και, έως το 1995, για να στεγάσει το Ιστορικό 5ο Νηπιαγωγείο. Στον πρώτο όροφο του διατηρητέου διώροφου κτιρίου λειτουργεί βιβλιοθήκη, η οποία είναι οργανωμένη ηλεκτρονικά και επιστημονικά και περιλαμβάνει βιβλία Ψυχολογίας Παιδαγωγικών Επιστημών και Ιστοριών της Θράκης Στο δεύτερο όροφο εκτίθεται το μουσειακό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει αντικείμενα του 17ου και 18ου αιώνα (μαυροπίνακες, ξύλινες έδρες, αντικείμενα από τα μαθητικά συσσίτια, σάκες, μαθητικές ποδιές, παλιά θρανία και πολλά ακόμα σχολικά αντικείμενα). Σημαντικά είναι τα είδη τυπογραφείου, γραφομηχανές και κατασκευές, όπως ο πολύγραφος, το φωτοτυπικό εκείνης της εποχής, πικάπ και μηχανήματα προβολής.
 • Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής

  Προσβασιμότητα: Οδός Αγίου Γεωργίου 13, Κομοτηνή.
  Δεν υπάρχει υποδομή για ΑμΕΑ. Μέρες & ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 – 13:00 (εκτός των αργιών).
  χάρτης
  Λειτουργεί από το 1959 με πρωτοβουλία του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής σε έναν επιβλητικό χώρο που αποτελεί τυπικό δείγμα αστικού σπιτιού του 19ου αιώνα. Στις αίθουσες του εκτίθενται παραδοσιακές φορεσιές, κοσμήματα, κεντήματα, χάλκινα, ξύλινα και κεραμικά είδη οικιακής χρήσεως, παραδοσιακά εργαλεία καθώς και ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια.
 • Στρατιωτικό Μουσείο Κομοτηνής

  Προσβασιμότητα: Οχυρό Νυμφαίας, 17 χλμ βόρεια της Κομοτηνής & 6χλμ νότια των συνόρων με τη Βουλγαρία.
  Δεν υπάρχει υποδομή για ΑμΕΑ. Μέρες & ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 – 13:00 (εκτός των αργιών).
  Βρίσκεται στο λόφο «510», στο Οχυρό της Νυμφαίας κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία. Το οχυρό κατασκευάστηκε στα 1936 – 1941 σε στρατηγικό σημείο του δρόμου Κίρτζαλι – Κομοτηνής. Διαθέτει 3 επίπεδα με θαλάμους των οπλιτών, καταφύγια, γραφεία, πολυβολεία κλπ. Στον 1ο όροφο βρίσκεται το Στρατιωτικό Μουσείο που είναι και το μόνο επισκέψιμο επίπεδο. Εκτίθενται όπλα της εποχής, στολές Ελλήνων και Γερμανών, φωτογραφικό υλικό.
 • Μουσείο Καραθεοδωρή

  Προσβασιμότητα: Στ. Κυριακίδη 93, Κομοτηνή.
  Προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ. Μέρες & ώρες λειτουργίας: 09:00 – 14:00 κάθε μέρα εκτός Δευτέρας. Τετάρτη και Παρασκευή 18:00 – 20:00, Σάββατο 10:00 – 14:00.
  χάρτης
  Είναι το μοναδικό Μουσείο που υπάρχει στον κόσμο αφιερωμένο στο διακεκριμένο επιστήμονα του προηγούμενου αιώνα που κόσμισε με την παρουσία του τις αίθουσες διδασκαλίας των σπουδαιότερων πανεπιστημίων Ευρώπης και Αμερικής. Στις προθήκες του Μουσείου εκτίθενται βιβλία του Κ. Καραθεοδωρή, χειρόγραφες επιστολές από και προς τους Einstein, Rosenthal, Kneser, αυθεντικά χειρόγραφα από αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή με τους μεγαλύτερους Έλληνες μαθηματικούς του 20ού αιώνα και άλλους, μικροαντικείμενα καθημερινής χρήσης, φωτογραφίες της οικογένειας Καραθεοδωρή, φωτογραφίες από την παρέλαση ακαδημαϊκών, με τηβέννους από το 1926, για τα εκατό χρόνια του Πανεπιστημίου του Μονάχου, κ.α.
 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

  Προσβασιμότητα: Πάνδροσος, 7 χλμ από την Κομοτηνή. Δεν έχει ιστότοπο. Προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ. Οι περισσότερες εφαρμογές μέσα στο μουσείο είναι κατάλληλες για άτομα τυφλά ή με χαμηλή όραση, καθώς και για άτομα με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες. Μελλοντικά, το μουσείο προγραμματίζει να πλαισιώσει τα εκθέματά του κι από άλλες εφαρμογές αφής, καθώς και από ηχητική σήμανση. Μέρες & ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:30 – 14:00. χάρτης Στεγάζεται στο ανακαινισμένο κτίριο που παλιότερα στέγαζε το κοινοτικό κατάστημα της Πανδρόσου. Προβάλλει την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της Ροδόπης, τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους προστατευόμενους υγροβιότοπους. Απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας 3 – 14 ετών. Ο εκθεσιακός χώρος αποτελείται από δύο μικρές αίθουσες. Η πρώτη εκθέτει στοιχεία του θαλάσσιου και των υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Π.Ε. Ροδόπης, ενώ η δεύτερη αίθουσα περιλαμβάνει στοιχεία για τα χερσαία οικοσυστήματα. Στις δύο αίθουσες του υπάρχουν ελάχιστα φυσικά εκθέματα. Έχοντας ως αρχή την απαγόρευση της έκθεσης ταριχευμένων ζώων, τη συλλογή του αποτελούν, κυρίως, πετρώματα και καρποί. Διαθέτει και μια καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη με παιδικά, κυρίως, βιβλία που αφορούν την οικολογία, το περιβάλλον και τα ζώα.
 • Βυζαντινό Μουσείο Κομοτηνής

  Προσβασιμότητα: Βασιλέως Παύλου 1, Κομοτηνή | Δεν διαθέτει ράμπα χάρτης Το μουσείο λειτουργεί από το 1991 και στεγάζεται στο κτίριο Νικολάου Ζ. Παπανικολάου, ευεργέτη της πόλης. Φέρει την ονομασία «Ίδρυμα οικογένειας Νικολάου Ζ. Παπανικολάου, συμβολαιογράφου Κομοτηνής – Βυζαντινό Μουσείο, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών», συστάθηκε το 1988, ενώ το μουσείο εγκαινιάστηκε στις 3 Μαρτίου του 1991. Το κτίριο που στεγάζει το ίδρυμα, παραπλεύρως του νομαρχιακού μεγάρου, αποτελείται από ημιυπόγειο και δύο ορόφους. Στο δεύτερο όροφο, με εμβαδόν 886τ.μ., στεγάζεται το μουσείο με σπάνια εκθέματα, όπως χειρόγραφα σε πάπυρο ή περγαμηνή, κεραμικά, καθώς και εκθέματα των πρώτων μεταβυζαντινών χρόνων, μέσα σε μια εντυπωσιακή διάταξη 120 μεγάλων υάλινων βιτρινών. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται το αμφιθέατρο, 420 θέσεων, με επικλινείς βαθμίδες σε σχήμα πετάλου. Στο ημιυπόγειο λειτουργούν βιβλιοθήκες, αναγνωστήριο, αίθουσα καλλιτεχνικών εκθέσεων, εργαστήριο βυζαντινής αγιογραφίας κ.α.
 • Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά

  Προσβασιμότητα: Βασιλέως Παύλου 1, Κομοτηνή | Δεν διαθέτει ράμπα χάρτης Το μουσείο λειτουργεί από το 1991 και στεγάζεται στο κτίριο Νικολάου Ζ. Παπανικολάου, ευεργέτη της πόλης. Φέρει την ονομασία «Ίδρυμα οικογένειας Νικολάου Ζ. Παπανικολάου, συμβολαιογράφου Κομοτηνής – Βυζαντινό Μουσείο, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών», συστάθηκε το 1988, ενώ το μουσείο εγκαινιάστηκε στις 3 Μαρτίου του 1991. Το κτίριο που στεγάζει το ίδρυμα, παραπλεύρως του νομαρχιακού μεγάρου, αποτελείται από ημιυπόγειο και δύο ορόφους. Στο δεύτερο όροφο, με εμβαδόν 886τ.μ., στεγάζεται το μουσείο με σπάνια εκθέματα, όπως χειρόγραφα σε πάπυρο ή περγαμηνή, κεραμικά, καθώς και εκθέματα των πρώτων μεταβυζαντινών χρόνων, μέσα σε μια εντυπωσιακή διάταξη 120 μεγάλων υάλινων βιτρινών. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται το αμφιθέατρο, 420 θέσεων, με επικλινείς βαθμίδες σε σχήμα πετάλου. Στο ημιυπόγειο λειτουργούν βιβλιοθήκες, αναγνωστήριο, αίθουσα καλλιτεχνικών εκθέσεων, εργαστήριο βυζαντινής αγιογραφίας κ.α.

Θρησκευτικοί Χώροι

 • Παρεκκλήσι Αγ. Νικολάου

  Προσβασιμότητα: Υπάρχει πρόσβαση από τον επαρχιακό δρόμο Κομοτηνή-Ξυλαγανή-Ίμερος-Προφήτης Ηλίας. Οι εκβολές του περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και υπάρχει πρόσβαση από το Πάρκοχάρτης Το γραφικό μετόχι της Μονής του Αγίου Όρους είναι γνωστός προορισμός για όσους επισκέπτονται την περιοχή, καθώς μαγνητίζει τα βλέματα με την ιδιαιτερότητά του, καθώς είναι στην ουσία χτισμένο μέσα στην λιμνοθάλασσα, αλλά και για την υπέροχη θέα του στο Θρακικό Πέλαγος.
 • Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου:

  Προσβασιμότητα: Υπάρχει πρόσβαση από τον επαρχιακό δρόμο Κομοτηνή-Ξυλαγανή-Ίμερος-Προφήτης Ηλίας. Οι εκβολές του περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και υπάρχει πρόσβαση από το Πάρκοχάρτης Στο Φανάρι λειτουργεί ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστός για την ομορφιά του, όπου επιλέγουν άτομα από ολόκληρο τον πλανήτη να τελέσουν γάμους και βαπτίσεις, ιδιαίτερα κατα την διάρκεια του καλοκαιριού!

Τοπική Αρχιτεκτονική

 • Μέγαρο Ελληνικής Αστικής Σχολής (Μέγαρο Τσανακλή)

  Προσβασιμότητα: Οδός Δημοκρίτου 17, Παλιά Πρυτανεία, στο κέντρο της Κομοτηνής | Δεν είναι επισκέψιμο προς το παρόν λόγω εργασιώνχάρτης Επιβλητικό οικοδόμημα της τελευταίας περιόδου του εκλεκτικισμού στην οδό Δημοκρίτου 17, που ανεγέρθηκε για να χρησιμεύσει ως εκπαιδευτήριο με δαπάνες του αποδήμου Κομοτηναίου ευεργέτη Νέστορα Τσανακλή. Στην Τσανάκλειο στεγαζόταν η Γενική Διοίκηση Θράκης (1922 – 1954) και η Νομαρχία Ροδόπης (1954 – 1972). Αργότερα και μέχρι πρόσφατα στεγαζόταν εκεί η Πρυτανεία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής:

  Προσβασιμότητα: Οδός Χ. Τρικούπη 32, Κομοτηνή | Δεν είναι επισκέψιμοχάρτης Πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο νεοκλασσικό κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα με ενδιαφέροντα μορφολογικά στοιχεία. Διαθέτει δύο ορόφους με ημιυπόγειο, κεραμοσκεπές και χαρακτηρίζεται για την περιμετρική του οργάνωση στο σύνολό του. Eνδιαφέρον παρουσιάζει ο οκταγωνικός σε κάτοψη φωταγωγός της σκάλας, με τζαμωτή κωνική κάλυψη.
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης.
Διαβάστε περισσότερα για την χρήση Cookies